Akustická zkoušečka

Schéma-pozn:pro čitelnost schématu je nutné ho nejprve zobrazit v uplné velikosti

Kdo v obvodu pozná téměř školní ukázku astabilního multivibrátoru, má pravdu. Na rozdíl od běžných zapojení je však obvod mírně modifikován, aby bylo dosaženo různé výšky tónů (kmitočtu) pro různě velký vstupní odpor. Ten se připojuje mezi svorky. Na rozdíl od běžných multimetrů, které jsou vetšinou také vybaveny akustickou zkoušečkou, má popsané zapojení řadu výhod. Při dodržení bezpečnostních zásad můžeme například testovat přítomnost síťového napětí 230V. Pulzující kmitočet 50Hz modulovaný na rovnoměrném tónu generátoru je dobře slyšitelný. Reakce na změnu odporu na vstupu je okamžitá - některé multimetry proti tomu reagují se zpožděním. Výška tónu je závisla na odporu mezi vstupními svorkami. Lze tak snadno okamžitě rozeznat zkrat, přechodový odpor nebo přerušení. Dynamický rozsah výšky tónu je několik Mohmů. Vyžší tón značí menší odpor, nižší tón větší odpor. Jak již bylo řečeno, zapojení vychází z klasického astabilního multivibrátoru, tvořeného tranzistory T1 a T2. V kolektoru tranzistoru T2 je zapojen tranzistor T3, pracující jako budič malého reproduktoru, přopojeného konektorem. Diody D1 a D2 slouží jako ochrana proti přepětí na vstupech, stejně jako PTC (termistor) R1. Ten v případě připojení vyžšího napětí na vstupní svorky rychle zvýší svůj odpor. Ovod akustické zkoušečky je zhotoven na jednostranné desce s plošnými spoji o rozměrech 42,5 x 27,5 mm. Obvod neobsahuje žádné nastavovací díly a při pečlivé stavbě by měl fungovat na první zapojení. Také vodiče pro vstuní sondy musí mít dostatečnou izolaci. Obvod je napájen z destičkové baterie 9V.

SEZNAM SOUČÁSTEK:

Rezistory:
10M
47k
10k
330k
4,7k
10
3k
Kondenzátory:
2x 3,9nF
Tranzistory:
2x BC548
BC558
Diody:
2x 1N4007
3x 1N4148
pojistka:
100mA