Stroboskop

Schéma

Popis

Generátor taktovacích impulzů 555 vyrábí impulzy, které přes optočlen zapalují výbojku. Opakovací kmitočet záblesků je řízen potenciometrem R4. Zapojení je napájeno ze 2 zdrojů - 9-ti voltové baterie a síťového napětí 220 V. pokud by někomu vadila nutnost použít baterii, může stroboskop doplnit o transformátor, diodový můstek, stabilizátor a usměrňovač a napájet obvod 555 tímto jednoduchým zdrojem. Výbojku nepájejte, k jejímu uchycení použijte čokoládu. Pozor při oživování, zapojení je napájeno ze sítě a tudíš je životu nebezpečné dotýkat se jeho živých částí. Také odpor R5 470/4W má tendenci se přehřívat, dohlédněte, ať může větrat. Stroboskop používejte nepřetržitě maximálně pár minut, poté ho vypněte a nechte ochladit všechny teplé části.